De bewijslast

Probeert dit maar eens te weerleggen... | 13-01-2007

De bewijslast is verpletterend. Op deze pagina zullen we kort en bondig de bewijzen aanbrengen aan de hand van de originele tekst uit 1991!
 

De tekst

Let vooral op de vet gedrukte verwijzingen naar de limonade en de grote hoeveelheid chocolade.

Had je tien miljoen wat zou jij dan doen
een feestje bouwen en je geld op doen?
Ik kocht liters limonade, honderd kilo chocolade
om aan iedereen uit te delen!

Had je tien miljoen wat zou jij dan doen
een feestje bouwen en je geld op doen?
'k Zou een kermis laten maken,
en ik schreeuwde van de daken,
kom maar allemaal met me spelen!

De volledige tekst kan u hier lezen.

 

Dit liedje, uitgebracht op zeventien mei 1991, is erg duidelijk. Gert zingt, samen met hond Samson, over wat ze met tien miljoen (oude Belgische franken, natuurlijk!) zouden doen, moesten ze dit bedrag in hun bezit krijgen. Danny Verbiest, die in 1991 nog verantwoordelijk was voor het stemgeluid van de populaire hond, kunnen we spijtig genoeg niet verantwoordelijk houden. Niet alleen is het erg onduidelijk of Danny al dan niet achter de uitspraken van Samson stond, we hebben eveneens genoeg redenen om te geloven dat de heer Verbiest niet toerekeningsvatbaar was op het moment van deze uitspraken. Gert Verhulst daarentegen zal de dans niet ontlopen. Hij beschikt momenteel over een gigantisch fortuin (veel meer dan tien miljoen Belgische frank), en heeft ons allemaal dus nog een kermis met bijhorende limonade en chocolade te goed.

Onze advocaten hebben eveneens onderzocht of er eventueel sprake zou kunnen zijn van verjaring van de feiten. Gezien de veelvuldige herhaling van soortgelijke uitspraken, vaak in het publiek, kan hier echter geen sprake van zijn. Gertje: begin maar met die ontspanningsoefeningen, want wij bijten ons hier in vast als een pitbull!