Reactie van Bart d'Doore

17-01-2007

Beste,

Ook ik voel me geviseerd door de tekst van het desbetreffende liedje, dat op zijn hoogtepunt toch een hoge graad van verspreiding kende. Namelijk door de passage:

G: Bart woont in een paleis
gaat heel vaak op reis
heeft tien mooie auto's
hij krijgt alles cadeau van een rijke oom

Daar mijn naam dus weldegelijk Bart is en deze tekst onjuiste beweringen bevat over mijn persoon in kwestie achtte ik mezelf in de gerechtvaardigde positie om de beweringen alsnog wel degelijk te laten vervullen op kosten van dhr. Verhulst. Ik ben mij er immers van bewust dat dat misschien een eis buiten proportie is en zodoende niet mogelijk te vervullen. Daarom stel ook ik mij genoegen met het vervullen van de belofte van een kermis met limonade en chocolade voor iedereen.

Met vriendelijke groeten,

Bart
(die niet in een paleis woont, geen tien mooie auto's heeft, evenmin een rijke oom en die soms wel op reis gaat, maar eerder sporadisch dan heel vaak)
 <<< Terugkeren naar de reacties

 


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reactie