Reactie van Klaas Mulier

17-01-2007

Geachte,

Als woordvoerder van de heer Gert Verhulst wil ik graag enkele dingen rechtzetten.

Ten eerste is Gert Verhulst zijn belofte zeker nog niet vergeten. Wel is het zo dat hij geen tien miljoen BEF heeft. Hij is zelfs bijna failliet. Je zult het bijna niet geloven, maar er zit een lang verhaal achter dat ik graag met jullie deel.

In 1999 had Gert bijna tien miljoen BEF en hij had dan ook besloten om zijn belofte na te komen. Hij bestelde vele liters limonade en 100kg chocolade. Die werden geleverd in Studio 100 wanneer Samson en Gert samen op reis waren. Toen ze terug kwamen van hun reis was alle chocolade en limonade echter bijna op! Er werd natuurlijk onmiddellijk een onderzoek ingesteld, maar dat onderzoek is tot op heden nog niet opgelost. Er zijn nochtans sterke vermoedens dat "meneer Spaghetti" er voor iets tussen zit, maar die blijft hardnekkig ontkennen dat hij alles zelf heeft opgegeten.

Niet veel later was er dan de kidnapping van Samson door een terreurorganisatie. Gert heeft toen ettelijke miljoenen losgeld moeten betalen om Samson weer vrij te krijgen. De terreurorganisatie was de eerste die terreur voerde met geluid! Ze tijsterden de radio en ik geloof zelfs dat ze een netwerk van cd's hadden. Als ik mij niet vergis noemde die terreurorganisatie zichzelf 'K3' of zo.

Vervolgens, zoals jullie allemaal wel weten, was 2005 een echt rampjaar. Toen werd het zeilschip van Samson en Gert (tijdens hun zomerreis) brutaal overvallen door piraten. De kapitein was ene zekere 'Piet Piraat'. De piraten stolen zomaar eventjes de helft van alle schatten die Gert Verhulst toen bezat. Dit was een zware klap voor Gert. Door alle miserie had hij ook wat ruzie gemaakt met Samson en al snel greep Gert naar de fles. Iedere avond ging hij naar de Melkherberg om zijn problemen te vergeten.

Zoals je ziet, wees niet te hard voor Gert Verhulst, de stakker heeft het ook niet makkelijk.

Met de meeste hoogachting,

Klaas Mulier,
woordvoerder en financieel adviseur van Gert Verhulst
 <<< Terugkeren naar de reacties

 


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reactie