Reactie van Sam Vermeersch

15-01-2007

Beste,

Na het lezen van uw website besefte ik dat in de persoon van de heer Gert Verhulst een gevaar voor de samenleving schuilt. Als wakende burger zie ik het daarom als mijn plicht om de inwoners van Vilvoorde erop te wijzen dat een groot gevaar hen boven het hoofd hangt. De heer Gert Verhulst beweerde immers herhaaldelijk samen met zijn hond, Samson genaamd, deel uit te maken van het lokale brandweerkorps. De heer Verhulst is daar echter - de propaganda-videoclip ten spijt - niet voor gekwalificeerd. Hetzelfde kan vast en zeker ook gezegd worden van zijn hond. Onbekwame brandweerlieden vormen een bedreiging voor het welzijn en de veiligheid van de burger. Ik roep dan ook met klem de heer Jean-Luc Dehaene, burgemeester van Vilvoorde, op de heer Verhulst en zijn hond met onmiddelijke ingang uit het brandweerkorps te verwijderen, vooraleer er slachtoffers te betreuren vallen.

Met vriendelijke groet,

Sam Vermeersch
  <<< Terugkeren naar de reacties

 


De beheerder van gertje.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reactie. ;-)